Leirskole og skoleturer

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Leirskole eller skoletur med minst tre overnattinger er en del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen.

   

  Skolene skal selv kunne velge hvordan turen skal organiseres ut fra lokale forhold og muligheter. Kravene som stilles, er at turen må ha en varighet på minst tre overnattinger og at en del av aktivitetene på turen skal være opplæring. Turen skal planlegges sammen med elever og foreldre, og det skal tas hensyn til ulike behov blant elevene.

  Målgruppe


  Kriterier/vilkår

  Alle elever skal ha mulighet til å delta på leirskole og skoletur. Det gjelder også elever med funksjonshemming. Du kan ikke utestenges fra skoleturer på grunn av dårlig orden eller oppførsel.

  Samarbeidspartnere


  Pris for tjenesten

  For eleven er leirskoleoppholdet gratis.

  For skoleturer utenom leirskole kan det komme kostnader til mat. Turen behøver ikke finansieres av skolen. En skoletur kan for eksempel finansieres ved hjelp av dugnad, småjobber eller loddsalg.

  En foresatt eller en foreldregruppe kan donere pengegaver til en slik skoletur, men gaven må gis anonymt, og må komme hele elevgruppen til gode.

  Lover

  Se opplæringslova §§ 2-3, 2-15, 10-9 og 13-7b.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Vedlegg


 • Saksbehandling

  Saksbehandling


  Saksbehandlingstid


  Klagemulighet


 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 02.08.2019 14:35

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 1