Hjem > Artikkel

Mange barn trenger et fosterhjem

Fosterhjem

Fosterhjemstjenesten i Bufetat er i gang med å rekruttere flere fosterhjem i Namdalseid.
Møt oss på informasjonsmøte på Namdalseid samfunnshus 29. Oktober kl. 1800-2000. 

Over 200 barn i Midt-Norge trenger et fosterhjem. Behovet er størst for barn mellom 7-13 år, men vi har også yngre og eldre barn, og vi har behov for hjem som kan ta søsken.

For mange av barna er det å vokse opp i et mindre lokalsamfunn den aller beste løsningen. Vi i Bufetat tenker at Namdalseid er et lokalsamfunn hvor det er trygt og godt for et barn å vokse opp i. Vi ønsker derfor kontakt med familier her, som kan være interessert i å høre mer om det å bli fosterhjem.

Ulike barn trenger ulike fosterhjem, og gode fosterforeldre finnes over alt; I store familier, små familier, flerkulturelle familier og blant slekt og venner. Fosterhjem er vanlige hjem med alminnelig hverdag og trygghet for barn. 

Er dette noe du ønsker å høre mer om? 

Kom til et helt uforpliktende informasjonsmøte på samfunnshuset i Namdalseid:
Tirsdag 29. Oktober kl. 1800-2000.

Da vil du få vite mer hva fosterhjem er, hvordan du kan bli det, og mere til.

Velkommen!!

Med vennlig hilsen

Solvor Lilleøen og Vivian Lindstrøm
Fosterhjemstjenesten i Bufetat
Telefon: 466 19 517 / 466 17 748

Mer informasjon på vår hjemmeside: www.fosterhjem.no

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Lettskyet -3