Melkrampa

Her finner du nye og eldre utgaver av melkrampa.

Gjeldende versjon: Desember 2019

Les eldre utgaver i arkivet.

Melkrampa

Melkrampa er en av kommunens infokanaler, her finnes aktuell kommunal informasjon fra de fleste enheter. I tillegg har kommunens lag og foreninger muligheten til å informere alle bygdas innbyggere om sine aktiviteter. Det er også mulig for bedrifter å tilby/markedsføre tjenester.

Melkrampa utgis av Namdalseid kommune, Servicekontoret og går månedlig til alle husstander i kommunen. Den sendes også til utflytta "eidbygger", som abonnerer og som ønsker å følge med på hva som foregår i hjemkommunen.

Innleveringsfrist for stoff er den 15. i hver måned og vi ønsker fortrinnsvis e-post, melkrampa@namdalseid.kommune.no men det kan også leveres i papirversjon på Servicekontoret evt. fakses på nr. 74 2 72 90.

Lag og foreninger annonserer gratis. Prisene for andre annonsører er: 1 side kr 750,-. 1/2 side kr 400,-, 1/3 side kr 300,- og 1/4 side kr 200,-.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Lette sluddbyger 0