Hjem > Artikkel

Muligheter til å søke på tilskudd som kan gjøre en forskjell for barn berørt av fattigdomsproblemer

Det kan gjennom barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) søkes om tilskudd som:

  1. Bidrar til at barn og ungdom og deres familier kan delta i kultur- og fritids- og ferieaktiviteter
  2. Bidrar til at barn og ungdom kan delta i ferieaktiviteter
  3. Bidrar til deltakelse for barn og unge på alternative mestringsarenaer

Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Hvem kan søke?

  1. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene. Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.
  2. Frivillige organisasjoner som arbeider for å gi tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, kan søke direkte til Bufdir. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd.

Les mer her:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Kontaktperson i Namdalseid kommune er Bodil Lie, bodil.lie@namdalseid.kommune.no og mobil 95 87 28 50

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018.  Søknader må derfor sendes   kommunen innen 7. desember.  

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 2