Næring og utvikling

Tjenester:

Øvrige tjenester

For øvrige tjenesterinnen næring og utvikling, kontakt Midtre Namdal samkommune - Utvikling.
Nettsted: http://www.midtre-namdal.no/utvikling.165004.no.html

Midtre Namdal samkommune - Utvikling er et interkommunalt samarbeid opprettet av kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla. Formålet med ordningen er å løse regionale og lokale kommunale oppgaver med næringsutvikling og samfunnsutvikling. Ordningen ledes av et interkommunalt politisk styre med ansvar for næringspolitikk og tiltaksarbeid.

Midtre Namdal samkommune - Utvikling skal være kommunenes førstelinjetjeneste for lokalt næringsliv og skal kunne yte støtte til fornyelse, omstilling og etableringer.

Besøksadresse, tlf.nr, epost: Søren R Thornæs v 10, Namsos, 92 60 77 43, postmottak@namsos.kommune.no
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
Utviklingssjef: Odd Arne Flasnes

Andre aktører i næringsarbeidet lokalt:
  • Namdalseid Næringsforum - Anne Altin
  • Statland Vekst, leder Bjørn Engen
Bedrifter med eget nettsted:
Reiseliv:

I kommunen er det mange aktører som har tilbud knyttet opp mot reiselivsnæring. Du får nærmere informasjon ved henvendelse til Turistkontoret i Midtre Namdal (Tlf. 74226604) . En del av aktørene har laget egen hjemmeside hvor du kan lese mer om tilbudet. Vi anbefaler å gå inn for å se nærmere på disse.

Turistinformasjon:

Informasjon om hvilke bedrifter og privatpersoner i kommunen og omkringliggende steder som har tilbud knyttet til reiseliv får du ved å henvende deg til:

  • Turistkontoret i Midtre Namdal Tlf. 74226604
  • Sentrum Auto AS 7750 Namdalseid Tlf. 74 27 82 50
Linker til viktig informasjon:

Bedin (offentlig nasjonal tjeneste)
Nettsted for gründere og bedrifter med formål å gjøre det enklere å starte og drive bedrift. Bedin gir all informasjon om hvordan man etablerer bedrift, og har en rekke nyttige verktøy, guider og maler for bedre og enklere forretningsdrift. Tjenesten drives av VINN for Nærings og handelsdepartementet. Se www.bedin.no

Narviktelefonene (800 33 840)
Narviktelefonene er en gratis nasjonal telefontjeneste som gir svar til gründere og bedrifter om etablering og drift av næringsvirksomhet. Erfarne bedriftsrådgivere gir svar i kontortiden. Narviktelefonene er søstertjenesten til www.bedin.no . Tjenesten drives av VINN for Nærings og handelsdepartementet. Se mer info her http://www.bedin.no/cwpages/OmNarviktelefonene.shtml

Etablerer.no
Nettstedet Etablerer.no er et offentlig finansiert gratistilbud for gründere. Målsettingen er å lede etablereren frem til en forretningsplan, og dermed en avklaring på om forretningsidéen er god nok for bedriftsetablering. Og videre at planen er av så høy kvalitet at den tilfredsstiller kravene til finansiører og lignende. Se www.etablerer.no

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 2