Hjem > Artikkel

Norgeskjell AS - søknad om akvakulturtillatelse for blåskjell på ny lokalitet Geitaneset - høring

Norgesskjell as søker om godkjenning av ny lokalitet Geitaneset i Namsos og Namdalseid Kommuner:
  • lokalisering: Geitaneset sør for Hoddøya, (64º27.219’N og 11º14.716’Ø)
  • konsesjonstype: blåskjell 
  • anlegg: bøyestrekkanlegg 

Aktuelle dokumenter er også tilgjengelig for offentlig innsyn på Namsos Servicekontor og Namdalseid Servicekontor. Namdalseid Kommune samordner høringsuttalelsene. 

Merknader må være skriftlig med begrunnelse, og sendes pr post til:
Namdalseid Kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid, eller på epost til postmottak@namdalseid.kommune.no, innen 05.04.18. 

Evt. krav om konsekvensutredninger må fremmes via den enkelte fagmyndighet innen samme frist.  Slike krav sendes direkte til fylkeskommunen som også fatter endelig vedtak i saken.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 14