Hjem > Artikkel

Ny pumpeledning og sanering av renseanlegg

Informasjon til de det måtte angå.

Miljøsituasjonen og driften av Korsen renseanlegg er ikke tilfredsstillende. For å bedre situasjonen avvikles renseanlegget, og erstattes av en pumpestasjon. Videre legges ny avløpsledning til Storåsen, og alt pumpes til renseanlegget i Fallet.  Kommunen vil også avvikle renseanlegget ved Statland skole, og erstatte dette med pumpestasjon.

Namdalseid kommune v/teknisk etat har inngått avtale om prosjektering med Norconsult Levanger. Norconsult jobber nå aktiv i området med oppmåling og planlegging, og vil ta kontakt med berørte grunneiere. Selve arbeidet med ny pumpeledning og ombyggingen av renseanleggene er planlagt igangsatt september 2016. Teknisk etat ber alle berørte om velvillig bistand.

Tar kontakt for mer informasjon.
På deres spørsmål svarer fagleder VA Jan Roger Kaldahl (918 06 677), driftsleder Pål Kristian Pedersen (993 31 387) eller teknisk sjef Frank Ueberfuhr (904 04 342).

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Kraftig regn 9