Nyheter

Veterandagen feiret på Kulturhuset i NamsosNamsos, Fosnes og Namdalseid kommuner inviterte sammen for første gang til høytidelig markering av Veterandagen, i samarbeid med Veteranforeningen i Namdalen.Om lag 50 veteraner med følge møtte

Veterandagen feiret på Kulturhuset i Namsos

Namsos, Fosnes og Namdalseid kommuner inviterte sammen for første gang til høytidelig markering av Veterandagen, i samarbeid med Veteranforeningen i Namdalen.

 

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 9