Om barnehagen

beskjært utgave.jpg

Vangstunet Barnehage ligger flott til i Vangsmoen boligfelt i Namdalseid sentrum. Vi har rike muligheter for å komme oss ut på tur i skog og mark, og har faste turdager i løpet av uka. Det arbeides aktivt med natur og friluftsliv sammen med barna og vi har en egen friluftsbase som heter Tømte, med lavvo og bålplass. Vi har også en bevisst satsing når det gjelder tidlig språkutvikling.

Vår barnehage har også
Grønt Flagg som er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler, videregående skoler og folkehøgskoler. For å lese mer om hva Grønt Flagg innebærer, klikk her.

grøntflagglogo.jpg

Søknadsfrist for å søke barnehageplass er 1. mars hvert år. Alle må søke om ny plass/endring av plass elektronisk.
Betalingssatser finner du her: Betalingssatser
Trenger dere hjelp, ta kontakt med servicekontoret på  74 22 72 00.

Søknadskjema for 2016/2017 finner du
HER

Søknad om gratis kjernetid og reduksjon i foreldrebetaling i barnehage

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2