Opplæring til elever som er blinde eller sterkt svaksynte

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Kommunen har ansvar for at elever som er blinde eller har sterkt nedsatt syn får et likeverdig opplæringstilbud i sitt nærmiljø. Kommunen har også et ansvar for at foreldrene får den nødvendige opplæringen i punktskrift/blindeskrift slik at de kan følge opp sine plikter.

  Målgruppe

  • Foreldre/foresatte med blinde eller svaksynte barn
  • Blinde og svaksynte barn i skolepliktig alder

  Kriterier/vilkår

  Eleven er blind eller har sterkt nedsatt syn

  Samarbeidspartnere

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis.

  Lover

  Se spesielt opplæringslova §§ 2-6, 2-14, 3-9 og 3-10.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Blinde barn har rett til individuell plan. Det er forventet at skolen er orientert. Likevel bør du som forelder/foresatt ta kontakt med den framtidige skolen tidligst mulig for å orientere om at, og når, det blinde barnet skal begynne i 1. klasse.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 29.12.2017 14:19

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 1