Hjem > Artikkel

Oppstart slamtømming på Statland

Det varsles om at det blir oppstart av slamtømming i området Statland-Tøttdal fra og med mandag 18. april. Vi minner om at det er grunneiers ansvar at tømmebilen har tilgang til tanken. Tømte tanker blir merket med gul farge.

Slamtømming i resten av kommunen gjennomføres på et senere tidspunkt i 2016.

For mer informasjon om slamtømming, se hjemmesiden til Namdal tankrens: http://namdaltankrens.no/

Servicekontoret

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Kraftig regn 9