Hjem > Tjenester > Helse og omsorg >  > Artikkel

Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag - Seksuelle overgrep

Har du eller andre vært utsatt for voldtekt, voldteksforsøk eller annen seksuell krenkelse ?

Namdalseid kommune er tilsluttet overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag.

Overgrepsmottaket i Nord Trøndelag, Levanger, tlf. 74 08 00 00 Mottaket er samlokalisert med Sykehuset Levanger.

Ta kontakt med overgrepsmottaket dersom du har vært utsatt eller lurer på om du kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep.

Overgrepsmottaket er interkommunalt og betjener alle innbyggerne i Nord Trøndelag. Tilbudet er gratis, og du kan ta kontakt hele døgnet.

Overgrepsmottaket er der for å hjelpe!

Mottaket tilbyr:

  • Omsorg i trygge omgivelser
  • Samtale med overgrepsutsatte og pårørende
  • Medisinsk undersøkelse og behandling
  • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis i tilfelle anmeldelse
  • Formidler kontakt med andre instanser når dette ønskes: bistandsadvokat, politi, m.m.
  • Iverksetter kontakt for evt ønsket oppfølging i etterkant, i hjemkommunen eller på mottaket

Mange synes det er vanskelig å ta kontakt etter å ha opplevd vold og seksuelle overgrep. Men fordi disse overgrepene ofte rammer så hardt, trenger de fleste hjelp til å bearbeide dem. Så ikke vær redd for å ta kontakt.

Nærmere informasjon om overgrepsmottaket, organisiering og kontaktinformasjon finner du her.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær 0