NAMDALSEID SKOLES PEDAGOGISKE PLATTFORM

 Vi vil:
skape et trygt og trivelig arbeidsmiljø der alle tar ansvar for seg selv, hverandre og miljøet rundt seg. 
at alle skal ha et positivt selvbilde og være trygge på seg selv, og at elevene skal bli selvstendige samtidig som de blir flinke til å samarbeide og viser toleranse og respekt for hverandre.

Kulturarv og identitet henger sammen.  Undervisningen skal bygge på kristne og humanistiske verdier, og elevene skal få kjennskap til nasjonale og lokale tradisjoner. 

Toleranse, gjensidig respekt, menneskeverd og åpenhet må prege forholdet mellom alle ved Namdalseid skole. 

Vi skal:
være villige til å møte utfordringer og utprøve muligheter.
Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 19