Høringsfrist: 29. november 2018

Plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni i Nye Namsos - Høring

Prosjektmål bredbånd

Prosjektet har følgende målsettinger:

  1. samtlige innbyggere og bedrifter i Nye Namsos skal få et tilbud om NGA. Dvs. minimum nedstrøms hastighet 30 Mbit/s
  2. alle større hyttefelt skal få et tilbud om Grunnleggende bredbånd. Dvs. minimum nedstrøms hastighet 4 Mbit/s

Målsettingene skal være oppnådd innen 2025. Et bedret bredbåndstilbud for fastboende vil også få konsekvenser for flere av fritidsboligene, i form av bedret tilbud. Dette vil i så all berøre fritidsboliger som ligger innenfor, eller i nærheten av områder for utbygging.

Prosjektmål mobiltelefoni

Prosjektet har følgende målsettinger:

  1. samtlige innbyggere i Nye Namsos skal få god og stabil dekning for mobiltelefoni. Dette gjelder i, og i umiddelbar nærhet til bolig.
  2. samtlige av kommunens fritidsboliger skal få tilbud om mobildekning
  3. god mobildekning i alle tur-, og fjellområder i Nye Namsos

Målsettingene skal være oppnådd innen 2025. Bedret dekning for mobiltelefoni handler først og fremst om sikkerhet for kommunens innbyggere. Med sikkerhet menes muligheten til å kontakte nødetater i tilfelle ulykke eller brann. Dette handler både om trygghet og livskvalitet for våre innbyggere. Når det gjelder fritidsboliger, så ønsker vi å prioritere sikkerheten før bredbåndsdekning. Derfor vil vi for fritidsboliger ha fokus på mobildekning.


Høringsuttalelser kan sendes til:

Kjell Ivar Tranås
Spesialrådgiver
kjell-ivar.tranas@midtre-namdal.no
Mobil: 478 17 262

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Snøbyger 1