Kommunale planer

Opplæringslovens § 13-10 krever at kommunen har et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskrifter til loven blir oppfylte. Kommunens kvalitetssystem ble vedtatt september 2009 og har to målsettinger: Etterleve lover og forskrifter og kontinuerlig kvalitetsutvikling.        

Politikerne har vedtatt en handlingsplan for utvikling av grunnskolen med følgende satsingsområder: Tilpasset opplæring Sosial kompetanse Lokalkunnskap, kosthold og friluftsliv Foreldremedvirkning Elevmedvirkning Kompetanse.

Namdalseid kommune samarbeider med kommunene i Midtre Namdal og Indre Namdal når det gjelder etter- og videreutdanning for ansatte i grunnskolen. Kvalitetsutviklingsplanen finner du her.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2