Namdalseid ungdomsråd "kupper" kommunestyret 5. februar kl 0900

Torsdag 5. februar kl. 0900 vil ungdomsrådet ha pressekonferanse ved å "kuppe" kommunestyret og overta ordførerklubba. Møtet finner sted i storstua på den nye sykeheimen ved Namdalseid helsetun.

Som kjent er Namdalseid kommune som eneste kommune i Nord-Trøndelag med i forsøk med stemmerett for 16. og 17-åringer ved høstens kommunevalg, slik vi var det i 2011.

Torsdag 5. februar kl. 0900 vil ungdomsrådet ha pressekonferanse ved å "kuppe" kommunestyret og overta ordførerklubba. Møtet finner sted i storstua på den nye sykeheimen ved Namdalseid helsetun.

Her vil ungdomsrådet informere om forsøket og viktigheten av at ungdom bruker stemmeretten og engasjerer seg.

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 20