Rådgiving i skolen

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  På den skolen du går, skal det være et tilbud om rådgiving. Du skal få hjelp til å ta avgjørelser som gjelder din videre utdanning og ditt yrkesvalg (utdannings- og yrkesrådgiving). Har du personlige problemer og vanskeligheter med å finne deg til rette på skolen, skal du også kunne få råd (sosialpedagogisk rådgiving). Skolen kan eventuelt finne de riktige hjelpeinstansene og formidle kontakt med dem. Du og foreldrene dine skal få informasjon om at dette rådgivingstilbudet finnes. Avhengig av behovet ditt kan rådgivingen skje i gruppe eller individuelt. Målet er at du skal få hjelp til å utvikle deg og utnytte de ressursene du har – og uten å være bundet av tradisjonelle kjønnsroller.

  Rådgivingen skal medvirke til å utjevne sosiale forskjeller elevene imellom, forebygge at elever ikke fullfører skolen og integrere etniske minoriteter. 

  Målgruppe

  Elever i grunnskole og videregående skole

  Kriterier/vilkår

  Rådgivingen dreier seg om utdannings- og yrkesvalg samt personlige, sosiale og følelsesmessige problemer som kan ha noe å si for opplæringen eller hvordan du har det på skolen. Derimot vil faglige problemer ligge under ansvarsområdet til kontaktlæreren eller PP-tjenesten.

  Samarbeidspartnere

  Elevens foresatte og hjelpeinstanser utenfor skolen

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Lover

  Se forskrift til opplæringslova kap. 22 Retten til nødvendig rådgiving.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Som skoleeier har kommunen/fylkeskommunen ansvar for å ha et tilbud om rådgiving. Hvis du ikke får nødvendig rådgiving, kan du henvende deg til Fylkesmannen som fører tilsyn etter opplæringsloven.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 02.04.2019 12:06

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Snøbyger 1