Rådmannsfunksjonen

Rådmannsfunksjonen er en del av sentraladministrasjon som erstatter tidligere etater og administrative avdelinger. Rådmannsfunksjonen består av følgende personer:

Navn Stilling
Inge Ryan Rådmann
Bodil Lie Assisterende Rådmann
Jan Morten Høglo Økonomisjef
   
Ronny Vaagen IT-Sjef

Hver av rådgiverne har sine hovedarbeidsområder, men det er forutsatt at rådmannens stab fungerer som en enhet i forhold til utnyttelse av bemanning mv.

Oppgaver for rådmannens stab:

 • Rådgivning/veiledning overfor resultatenhetene
  • Innenfor tilgjengelige rammer gi resultatenhetene den støtte som er avtalt for at resultatenhetslederne kan drive løpende tjenesteyting både på kort og lang sikt
  • Bidra med lederstøtte overfor resultatenhetsledere
 • Saksbehandling/tjenester overfor publikum som ikke er hensiktsmessig å legge ut på resultatenhetene
 • Saksbehandling for politisk nivå
 • Utredning og utviklingsarbeid mot tjenestene og politisk nivå
 • Kommunal planlegging for hele organisasjonen
 • Forvaltningsoppgaver
 • Fellesfunksjoner for hele kommunen:
  • Arbeidsgiverfunksjonen
  • Personal og lønnsfunksjon
  • Økonomi
  • IKT
  • Informasjonstjeneste
  • Post-/arkivtjeneste

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2