Hjem > Artikkel

Rådmannens forlag til eiendomsskattesats/betalingsregulativ - 2017

Rådmannens forslag til eiendomsskattesats, betalingssatser, gebyr og avgifter samt endringer i regulativer for kommunale tjenester i 2017 er utlagt til alminnelig ettersyn i perioden 25.11. –12.12.2016.

Sats for eiendomsskatt 2017

  • For verk og bruk samt øvrige næringseiendommer settes satsen til 7 promille
  • For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 7 promille

For nærmere opplysninger vises til utlagt forslag.

Utlegges også på Servicekontoret i kommunen.

Evt. uttalelser oversendes til Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid innen 12.12.2016.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Kraftig regn 9