Rådmannens forslag til budsjett, økonomiplan og betalingssatser 2019

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019 er behandlet i Formannskapet 22.11.2018 og legges ut til alminnelig ettersyn i perioden 23.11.- 07.12.2018.

Utlegges også på Servicekontoret i kommunen.

Evt. uttalelser oversendes Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid eller postmottak@namdalseid.kommune.no  innen 07.12.2018

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Snøbyger 1