Hjem > Artikkel

Rådmannens forslag til eiendomsskattesats/betalingsregulativ 2018

Rådmannens forslag til eiendomsskattesats, betalingssatser, gebyr og avgifter, samt endringer i regulativ for kommunale tjenester i 2018 er utlagt til alminnelig ettersyn i perioden 24.11.-7.12.2017.

Sats for eiendomsskatt 2018

  • For verk og bruk, samt øvrige næringseiendommer settes satsen til 7 promille
  • For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 7 promille

For nærmere opplysninger vises til utlagt forslag.

Utlegges også på Servicekontoret i kommunen.

Evt. uttalelser oversendes Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 eller postmottak@namdalseid.kommune.no  Namdalseid innen 7.12.2017.

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet -4