Hjem > Artikkel

Reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Her kan du lese litt mer om reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage. Det er også lagt ut info ved begge barnehagene i kommunen. 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 15