Hjem > Artikkel

Reguleringsplan for Nord-Statland - endring

Reguleringsplan for Nord-Statland - endring

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, jfr. delegert fullmakt, har Rådmannen 12.2.2016 vedtatt å legge forslag til endring av reguleringsplan for Nord-Statland  ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 25.3.2016.

 

Endringen gjelder Sjøtrøa til Langvika, som oppfølging etter raset 2014.

Utlegging på kommunens servicekontor og kommunens hjemmeside www.namdalseid.kommune.no.

Uttalelser sendes til Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid innen 25.3.2016.

 

Vedlegg:

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplankart

Illustrasjonsplan

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 9