Hjem > Tjenester > Artikkel

Rehabiliteringsopphold

Rehabiliteringsopphold kan innvilges dersom brukeren har behov for hjelp i institusjon for å komme tilbake til et tilnærmet tidligere funksjonsnivå. Hjelpen kan dreie seg om for eksempel pleie, opptrening, tilpassing av hjelpemidler, tilrettelegging av bolig etc. Det skal synes klart at rehabilitering er mulig å gjennomføre.

Rehabiliteringsopphold innvilges med en varighet på inntil 4 uker. Innen denne tid skal annet tjenestetilbud og boform ha blitt vurdert med tanke på tilbakeføring til hjemmet.

Rehabiliteringsopphold kan tildeles både ved Namdalseid helsetun og ved Namdal rehabiliteringssenter på Høylandet.

Ta kontakt med Brukerkontoret på tlf 74 22 72 53 for nærmere informasjon og hjelp til å søke.

Det er ingen søknadsfrist for denne tjenesten da alle søknader behandles fortløpende. Saksbehandlingen skjer som ved søknader om andre typer opphold i sykehjem.

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Lettskyet -4