Hjem > Artikkel

Revidering av kommuneplanens arealdel

Namdalseid kommune er nå inne i sluttfasen med revisjon av kommuneplanens arealdel.

I forbindelse med planarbeidet ønsker kommunen forslag til arealbruk. Det kan være konkrete forslag til bruk eller vern for et avgrenset område, eller bestemmelser knyttet til arealbruk. Tidligere innspill vil bli vurdert i arbeidet.

Har du innspill i forbindelse med dette arbeidet, send disse skriftlig, med gnr/bnr og med kart som viser ønsket tiltak;

Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdlaseid, innen 20. mars 2016

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 9