Elevflytting

Når en elev skal flytte til ny skole, enten det er innad i kommunen, ut av kommunen eller til kommunen, så må foresatte kontakte den skolen som eleven skal flytte fra.

Skolen vil da fylle ut flyttemeldingsskjema som de sender til mottakende kommune/skole.

Flyttinger innen kommunen som medfører at man ikke trenger å bytte skole, skal også meldes til skolen.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 2