Nytt oppmøtested for utlendingsforvaltningen fra 15.10.14

Politidirektoratet har bestemt at utlendingsforvaltningen skal sentraliseres i alle politidistrikt.

Steinkjer politidistrikt blir nytt oppmøtested for alle som skal søke om midlertidig oppholdstillatelse, oppholdskort, reisedokument, permanent oppholdstillatelse, norsk statsborgerskap, EØS registrering osv. Politiet i Namsos kan ikke ta i mot noen form for søknader etter 15.10.2014.

I praksis blir endringen slik at man kun får velge Steinkjer politistasjon som oppmøtestd i søknadsportalen hos www.udir.no etter nevnte dato.

I tillegg faller utlendingsmailen til Politiet i Namsos og Fosnes bort, og man kan kun sende mail til utlending.steinkjer@politiet.no for evt. spørsmål og timebestilling (gjelder for de som ikke kan registrere sine søknader på nett og bestille time der.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2