Skatt og økonomi

Økonomisjef: Jan Morten Høglo
Besøksadresse: Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid
E-post: postmottak@namdalseid.kommune.no
Kontaktinformasjon Økonomiavdelingen: Ansatte

Vi har felles skatteoppkreverkontor sammen med kommunene Namdalseid, Overhalla, Flatanger og Fosnes.

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Lettskyet -4