Det skal nytte å si ifra!

Fra 1. august 2017 er opplæringslovens kap. 9A, som omhandler elevenes skolemiljø, endret. Elevenes rettigheter er styrket. Det er ikke noe nytt at mobbing og forebygging av mobbing har hatt stor vektlegging ved alle skoler. Det nye lovverket er imidlertid blitt mer tydelig og styrker rettighetene til den som blir mobbet. 

MOT

Ordensregeler og grensesetting ved Namdalseid skole

Skal alle ha glede og nytte av åra i skolen, må det være faste ordensregler å gå etter. Det er et krav til alle at reglene blir fulgt i undervisning og fritid på skolen og for arrangement under skolens ledelse. Derfor må vi arbeide for et godt kameratskap ved skolen. Krangel og bråk må unngås. Vi bør være ærlige, høflige og greie mot hverandre og mot dem som arbeider i skolen, og gjøre det vi kan for at skolen skal bli en god arbeidsplass.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 19