Tobakk

Våren 2013 ble det arrangert røyke- og snussluttkurs i Namsos kommune, hvor Namdalseid kjøpte plasser. Det var dessverre ingen som deltok fra Namdalseid kommune, men vi håper på at det vil være noen som er interessert neste gang det vil bli arrangert.

Mer informasjon kommer på frisklivssentralen sine hjemmesider, og i melkerampa.

Informasjon om røyking

Røyketelefonen
Røyketelefonen tilbyr gratis oppfølging med veiledningssamtaler i inntil ett år. Kriteriet er at man har bestemt seg for en sluttedato som ikke er mer enn en måned frem i tid, eller nylig har sluttet med snus eller røyk.

Om røyking

Hvert år forårsaker bruk av tobakk flere dødsfall enn HIV, narkotika, alkohol, bilulykker, selvmord og mord tilsammen.

Røyking skader nesten alle organer i kroppen, og forårsaker mange sykdommer.
Røyking øker risikoen for koronar hjertesykdom med 2-4 ganger. Risikoen for lungekreft er hele 23 ganger høyere for menn, og 13 ganger høyere for kvinner, enn om du ikke røyker. Røyking øker risikoen for å dø av KOLS med 12-13 ganger. Røyking forårsaker nærmere 90 prosent av alle lungekreftdødsfall hos menn, og 80 prosent av alle lungekreftdødsfall hos kvinner. Ca. 90 prosent av KOLS-relaterte dødsfall er forårsaket av røyking.

Passiv røyking
Det finnes ikke noe risikofritt nivå av passiv røyking. Et røykfritt miljø er den eneste måten du kan beskyttes mot helseskadene passiv røyking kan påføre oss.

Passiv røyking er en kombinasjon av den røyken som kommer ut av den glødende delen av sigaretten, pipa eller sigaren, og den røyken som røykeren puster ut. Den røyken som kommer direkte ut i rommet, er mer giftig og skadelig enn den røyken som blir filtrert i lungene til røykeren og pustet ut. Ved passiv røyking kan du få i deg like mange helseskadelige stoff som om du hadde røykt selv.

Det finnes ikke noe risikofritt nivå av passiv røyking. Selv svært små mengder kan være helseskadelig. Et røykfritt miljø er den eneste måten du kan beskyttes mot farene ved passiv røyking. Å sørge for god ventilasjon, rense luften, eller ha egne røykerom i bygninger, er ikke nok til å hindre at ikke-røykere i samme bygning blir utsatt for den skadelige røyken.

Hvert år blir 600 000 dødsfall på verdensbasis forårsaket av passiv røyking. Dette tilsvarer ca. 1 av 100 dødsfall (tall fra Verdens Helseorganisasjon).

Passiv røyking er skadelig gjennom hele livsløpet, men det er spesielt farlig for fostre og små barn. Mange kvinner slutter å røyke under graviditeten, men de begynner å røyke igjen etter at barnet er født. Dette er uheldig både for mors og barns helse.

Babyer som er født av mødre som har røykt i svangerskapet, har høyere sannsynlighet for å rammes av plutselig spedbarnsdød, og de er ofte mindre og svakere enn barn av mødre som ikke har røykt i svangerskapet. De har også høyere risiko for mange alvorlige helseproblemer.

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 19