Hjem > Artikkel

Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage

Child Care

http://www.fosnes.kommune.no/getfile.php/2579819.1206.duxfucvrpa/800x560/tegning-barn.pngSøknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage

Regjeringen vedtok 17.04.2015 nye regler for foreldrebetaling i barnehage.

 

 

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6% av samlet inntekt for en barnehageplass.

I 2016 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr. 486 750,- pr. år.

I tillegg har Stortinget fra 01.08.2015 vedtatt gratis kjernetid i 20 t/uke for 4- og 5-åringer i husholdninger med samlet inntekt under kr. 405 000,-.

Fra 1. august 2016 vil ordningen bli utvidet også til å gjelde 3-åringer. Inntektsgrense vil fra samme dato bli satt til kr. 417 000,-.

 

SØKNADSSKJEMA

 

Informasjon om rett til reduksjon i foreldrebetaling

  • Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Der hvor barnet/barna bor fast hos begge foreldre skal beregningen skje ut ifra inntekt i det hjemmet hvor barnet er folkeregistrert.

  • Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra samlet kapital- og personinntekt i husholdningen. Husholdning med en samlet kapital- og personinntekt lavere enn kr. 486 750,- pr. år har rett til å søke om redusertforeldrebetaling.

  • Selvangivelse for 2015 må vedlegges søknaden som dokumentasjon. Dersom noen opplysninger om skattepliktig kapital- eller personinntekter ikke vedgår av selvangivelsen er søker pliktig til å opplyse om dette i søknaden.

Informasjon om gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i barnehagen

  • Fra 1. august 2015 har Stortinget vedtatt gratis kjernetid i 20 t/uke for 4- og 5-åringer i husholdninger med samlet inntekt under kr. 405 000,- pr. år.

  • Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Der hvor barnet/barna bor fast hos begge foreldre skal beregningen skje ut ifra inntekt i det hjemmet hvor barnet er folkeregistrert.

  • Husholdning med en samlet kapital- og personinntekt lavere enn kr. 405 000,- pr. år har rett til gratis oppholdstid. Alle med rett på gratis kjernetid/oppholdstid har også rett på redusert foreldrebetaling.

  • Selvangivelse for 2015 må vedlegges søknaden som dokumentasjon. Dersom noen opplysninger om skattepliktig kapital- eller personinntekter ikke vedgår av selvangivelsen er søker pliktig til å opplyse om dette i søknaden.

    Fra 1. august 2016 vil ordningen bli utvidet til også å gjelde 3-åringer. Inntektsgrensen vil fra samme dato bli satt til kr. 417 000,- pr. år.

Vedlegg 1

Vedlegg2

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 9