Hjem > Artikkel

Søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske bygg i privat eie 2019

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2020  fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie– Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2020.

Hvem kan få tilskudd:
Private eiere av freda samiske bygninger
Private eiere av særlig verneverdige samiske bygninger/anlegg i kystlandskap
Arrangører av kurs/opplæring i antikvarisk istandsetting

Søknadsfrist er 15. november 2019

Søknadsskjema og ytterligere informasjon om ordningen finnes på Sametingets nettside  sametinget. No eller kan nås direkte Ved å følge denne linken:
https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend/Tilskuddsmidler-2020-Freda-samiske-bygninger-i-privat-eie

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskapap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

Lars-Børge Myklevold
Seniorrådgiver
lars.borge.myklevold@samediggi.no
+47 78 48 42 73

Kjartan Gran
Seniorrådgiver
kjartan.gran@samediggi.no
+47 78 48 42 84

Elin Rose Myrvoll
Fagleder
elin.rose.myrvoll@samediggi.no
+47 78 47 40 20

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Snøbyger 1