Hjem > Tjenester > Skole og barnehage > Artikkel

Systematisk Observasjon av Lesing

SOL I SKOLENE I NAMDALSEID

Lesing er en av de 5 grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet. Å kunne lese er grunnleggende for alle fag i skolen og viktig for å klare seg i dagens samfunn. God leseferdighet er avgjørende for å kunne tilegne seg  annen kunnskap og å finne inspirasjon i læring. Like viktig er det å kunne oppleve glede ved å lese og fordype seg i bøkenes verden. 

Hva gjør vi for å heve leseferdigheten hos elever?

Skolene i Namdalseid vil starte med SOLing av elevene på barnetrinnet i første omgang.

Les mer hva SOL er.Foreldreinformasjon SOL.pdf

 

Bilderesultat for sol

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 2