Hjem > Artikkel

Statland vannverk - grave og spreningsarbeid

I sammenheng med etablering av Statland vannverk i Øvre Langvika, pågår det nå gravevirksomhet på området. Det vil blir sprengningsarbeider f.o.m førstkommende mandag og utover i uke25.
Alt spregningsarbeid utføres på en skånsom måtte og området tildekkes med skytematter. Alle berørte naboer blir varslet ved sprengning.

Kontaktperson på stedet for utførende entreprenør Brødrene Brøndbo AS, er Steinar Steffensen tlf. 900 27 423. ...Kontaktperson for teknisk etat er fagleder VA Jan Roger Kaldahl tlf 918 06 677 og Frank Ueberfuhr 904 04 342.

Namdalseid kommune v/ Teknisk Etat

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Kraftig regn 9