Svangerskapsavbrudd

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Abortloven gir deg rett til å kreve abort innen utgangen av den tolvte svangerskapsuka (84 dager). Du kan selv søke om abort. Du trenger ikke henvisning fra fastlegen, du kan ta direkte kontakt med et sykehus som har gynekologisk avdeling.

  Når du kontakter lege, helsestasjon eller sykehus, må de vite dato for første dag i siste menstruasjon. Du trenger ikke begrunne valget ditt, og du velger selv om du vil motta veiledning eller råd.

  Legen skal informere deg om hvordan inngrepet gjennomføres og om eventuelle komplikasjoner som kan oppstå.

  Legen skal også gi deg informasjon om den støtten samfunnet gir hvis du ønsker det.

  Kriterier/vilkår

  Du tar selv den endelige avgjørelsen, såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det.

  Lover

  Abortloven § 2

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Legen skal vurdere svangerskapets varighet. Kan inngrepet utføres før utgangen av 12. svangerskapsuke, skal legen straks sende begjæringen om svangerskapsavbrudd til det sykehuset e.l. hvor inngrepet skal utføres. Legen skal også utføre nødvendige kliniske undersøkelser, sette opp en skriftlig sammenfatning av kliniske funn og andre relevante og nødvendige medisinske opplysninger og sende sammenfatningen til sykehuset eller institusjonen sammen med begjæringen din.

  Saksbehandlingstid

  Sykehuset eller institusjonen som er godkjent for å utføre svangerskapsavbrudd, skal behandle begjæringer om svangerskapsavbrudd og eventuelt utføre inngrepet så raskt som mulig.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 15:19

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 9