Tekniske tjenester

 

Teknisk sjef Frank Ueberfuhr
Driftsleder Christoffer Vågø
   
Besøksadresse: Gløttvegen 2
Postadresse: Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid
Telefon: 74227200
Beredskap Vann og avløp 41467010
E-post: postmottak@namdalseid.kommune.no

 

Aktuelle skjema:

Servicekontoret kan kontaktes for følgende områder:
  • Renovasjon, feiing, vann, avløp, slam og kommunale utleieboliger (inn- og utmeldinger, spørsmål eller klager).
  • Søknadspapirer og kartgrunnlag for bygge- og eiendomssaker.
  • Opplysninger om eiendommer og kopi av arkivmateriale.
<- Se for øvrig nærmere informasjon om de enkelte tjenester i menyen til venstre.

De tekniske tjenestene i kommunen består av både lov- og forvaltningsoppgaver, og utbyggings- og driftsoppgaver rettet mot kommunaltekniske anlegg.

Lov- og forvaltningsoppgavene består av byggesaksbehandling, kart- og oppmåling og arealplanlegging. Både privatpersoner, næringsliv og offentlige etater kontakter kommunen for bistand ved mindre og større byggeprosjekt.

De kommunaltekniske oppgavene består av fremføring av rent vann,mottak og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall, bygging og drift av kommunale veger, plasser, parker, idrettsanlegg og friområder, samt forvaltning, drift og vedlikehold den kommunale bygningsmassen.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 20