Tekniske tjenester

Kommunalsjef for samfunnssikkerhet og teknisk drift: Konst. leder Nils Hallvard Brørs
Sentralbord: 74 21 71 00
Besøksadresse: Carl Gulbransons gate 7, Namsos
Postadresse: Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Kommunalteknikk 
Leder: Nils Hallvard Brørs

Eiendomsdrift
Leder: Kristian Knutstadengen

Byggesak, kart og oppmåling 
Konstituert leder: Kjeld Erik Sandbakken

   
E-post: postmottak@namdalseid.kommune.no

 

Aktuelle skjema:

Servicekontoret kan kontaktes for følgende områder:
  • Renovasjon, feiing, vann, avløp, slam og kommunale utleieboliger (inn- og utmeldinger, spørsmål eller klager).
  • Søknadspapirer og kartgrunnlag for bygge- og eiendomssaker.
  • Opplysninger om eiendommer og kopi av arkivmateriale.
<- Se for øvrig nærmere informasjon om de enkelte tjenester i menyen til venstre.

De tekniske tjenestene i kommunen består av både lov- og forvaltningsoppgaver, og utbyggings- og driftsoppgaver rettet mot kommunaltekniske anlegg.

Lov- og forvaltningsoppgavene består av byggesaksbehandling, kart- og oppmåling og arealplanlegging. Både privatpersoner, næringsliv og offentlige etater kontakter kommunen for bistand ved mindre og større byggeprosjekt.

De kommunaltekniske oppgavene består av fremføring av rent vann,mottak og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall, bygging og drift av kommunale veger, plasser, parker, idrettsanlegg og friområder, samt forvaltning, drift og vedlikehold den kommunale bygningsmassen.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2