Hjem > Artikkel

Tildeling av offisiell adresse

nummerskilt

Offisiell adresse - tildeling i desember
Med hjemmel i matrikkellovens § 21 og forskriftenes kap.12, har oppmålingsmyndigheten i Namdalseid kommune endret eiendommenes adresser, fra matrikkeladresser (gnr/bnr) til vegadresser. I løpet av desember vil alle grunneiere i kommunen få tilsendt brev med tildeling av den offisielle vegadressen.
Adresseforskriften for Namdalseid kommune sier at adressenummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken bygning/eiendom det knytter seg til og alltid være plassert slik at det er lett synlig fra veg. Skiltet skal ha svarte tall og svart kantbord på hvit eller grå reflekterende bunn. Skiltet skal også være lesbart i mørket. Er det vanskelig å se skilt fra vegen skal et nummerskilt også settes opp ved innkjørselen, fortrinnsvis til høyre for innkjørselen. Skiltet kan settes opp på f.eks. postkassestativ eller på en impregnert påle, men skiltet skal ikke settes nærmere vegen enn 3 m fra vegkant. Anskaffelse av skilt bekostes av eierne.
Adressetilleggsnavn, som er krevd av den enkelte grunneier, vil bli tildelt sammen med vegadressen.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 15