Trygghetsalarm

Formålet med trygghetsalarm:

At bruker skal kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Alarmen er tilknyttet hjemmesykepleien som har personell som rykker ut hele døgnet dersom alarmen går.

Hvem kan få tjenesten?

Eldre, funksjonshemmede og andre som føler seg utrygg ved å bo alene. Den som får tildelt trygghetsalarm må av helsemessige grunner ha en høy risiko for å skade seg og som følge av det være ute av stand til å tilkalle hjelp pr telefon.

Hvordan få tjenesten?

Trygghetsalarm er ingen lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten.

For mere informasjon og veiledning for fremgangsmåte for å søke, ta kontakt med Brukerkontoret på telefon 74 22 72 53
Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær 0