Ungdomsklubber

Det finnes to ungdomsklubber på Namdalseid. Det er Nåva ungdomsklubb og Statland ungdomsklubb. Klubbene er frivillige foreninger, hvor foreldre og medlemmer er ansvarlige. Namdalseid kommune stiller med gratis lokaler og har ansatt klubbarbeidere i begge klubbene. Åpningstidene følger skoleruta.

Nåva ungdomsklubb
Åpningstider: onsdager kl. 18.00-21.00, fredager 18.00-23.00.
Klubbarbeider er Nora Almli, telefon 4 78 30 589 
Klubben har tilhold i ungdoms- og eldresenteret i Namdalseid samfunnshus.

Vedtekter
Klubbreglement

Statland ungdomsklubb
Åpningstider: fredager 18.00-23.00.
Klubben har tilhold i egne lokaler i Musikkhallen

Vedtekter
Klubbreglement

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2