Hjem > Artikkel

Utdanningsstipend

Utdanning

Namdalseid kommune har siden 1975 forvaltet Jenny Otelie Øie og Angell Øies legat. Legatet skulle gi økonomisk støtte til ungdom under videreutdanning og som var i slekt med legatstifterne og/eller som kom fra Namdalseid kommune.
Legatet er avviklet etter godkjenning fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, og Namdalseid kommune har overtatt ansvaret for gjenstående kapital med hensikt å følge legatets formål med utdeling av stipend til ungdommer som tar høyere utdanning.

Namdalseid kommune ønsker med dette å forestå en utlysingsrunde på gjenstående kapital og inviterer ungdom som tar utdanning utover videregående skole og som er bosatt  i Namdalseid kommune (Dvs. registrert i Folkeregisteret som bosatt i Namdalseid) og/eller er i slekt med legatstifterne til å søke om utdanningsstipend.

Søknad med bekreftelse fra studiestedet om at utdanningen gjennomføres og bankkontonummer sendes til:

Namdalseid kommune v/Ordfører,
Gløttvn. 2,
7750 Namdalseid
eller elektronisk til
steinar.lyngstad@namdalseid.
kommune.no

Søknadsfrist er 1. november.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 9