Vann, avløp og slam

Vannforsyning

Rossetvatnet er vannkilden til Namdalseid vannverk. Like nedenfor vannkilden har kommunen bygd et vannbehandlingsanlegg som sørger for godt og hygienisk betryggende drikkevann. Statland vannverk har grunnvann som kilde. Grunnvannet har god kvalitet og pumpes direkte ut på ledningsnettet.

Avløp

Det er bygd renseanlegg for områdene Korsen, Sentrum og Statland skole. Fra de øvrige områdene på Statland, Sjøåsen og Gryta føres avløpsvannet via slamavskiller ut i sjøen.

Slamtømming

Slamtømmingen i kommunen utføres av Namdal Tankrens AS. Firmaet holder til i Grong.

Ved å gå inn på dokumentet Gebyr, får du informasjon om gebyrer for alle tjenester.
Ved å gå inn på dokumentet Klage, får du orientering om klagerett.

Kontaktpersoner

Navn Stilling Telefon E-post
Jan Roger Kaldal Fagleder vann og avløp 918 06 677 Send mail
Tor Ingve Hallås Driftsoperatør vann og avløp 905 29 765 Send mail
Servicekontoret   74 22 72 00 Send mail
      Send mail

Kontakt Servicekontoret ved spørsmål om gebyrer, innmelding utmelding o.l.

For spørsmål direkte til Namdal Tankrens AS:

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 4