Hjem > Artikkel

Vannmåleravlesning

Vannmåler[1]_200x267[1]

For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger i hht reglementet, tar kommunen i bruk SMS-varsling. Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer, eller ved at du har registrert deg i offentlige registre.

Varslingssystemet er integrert i vårt fagsystem for kommunale eiendomsgebyr, som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen. Vi varsler eier og/eller regningsmottaker eller kontaktperson med tilknytning til eiendommen.

I forbindelse med vannmåleravlesning har vi mulighet til å overstyre utsendelse av SMS. Dvs at vi vil sende ut avlesningskort for enkelte eiendommer. I tillegg vil det bli sendt ut avlesningskort der hvor vi ikke finner mobilnummer.

Ved feil.
Hvis du mottar en sms som du mener er sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging.
Den som mottar en feilsendt sms må sjekke sine opplysninger i de offentlige register og 1881 og ta kontakt med kommunens servicekontor.

Kan vi nå deg?
Det finnes 2 ulike registre man kan velge å registrere seg i for at vi skal nå deg (Her kan du også kontrollere om du allerede er registrert).

  1.  www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon. I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse, da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden.
  2.  www.varslemeg.no som er et tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling24 og kommunens varslingssystem.

Hvis vi ikke får treff i registrene gjør vi i tillegg et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav, eller som du oppgir på svarslippen.

Har du spørsmål ta kontakt med oss:
Namdalseid kommune, servicekontoret. Tlf 74 22 72 00,
e-post: servicekontoret@namdalseid.kommune.no

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 14