Hjem > Artikkel

Vedtak om forlenget fisketid fiskesesongen 2018, Bogna, Aursunda, Øysterelva , Årgårdselva, Ferga og Oksa

Den 5.7.2018 ble det avholdt møte i Lyngenfjorden lakseråd, en av sakene på møte var å foreta en midtveisevaluering av fiske og fiskeoppgang så langt i fiskesesongen 2018, i de elvene som er representert i rådet.

Vedtak: 
Med bakgrunn i beskrevet forutsetninger ved midtveisevaluering etter avtale med FM og Miljødirektoratets retningslinjer for muligheter til midtveisevaluering av fisketider vedtok elveeierrepresentantene i lakserådet å utvide fisketiden for 2018.

Fisketiden 2018 utvides med 1 ½ mnd. Fra 15. juli/31.juli til og med 31. august for samtlige elver. Dette gjelder elvene Årgårdselva, Ferga, Øysterelva og Oksa i Namdalseid kommune, samt Aursunda og Bogna i Namsos kommune.

Øyensåa i Namdalseid kommune har allerede fisketid til og med 31. august.

Hvis det mot formodning skulle dukke opp ting som tilsier at fiske bør avsluttes eller innskrenkes, må elveeierrepresentantene i lakserådet vurdere fisketiden på nytt. 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet -1