Veg og trafikksikkerhet

Veger

Kommunen har ansvaret for ca 38 km med veger. Dette gjelder både distriktsveger, veger i boligfelt og gang-/sykkelveger. Vår driftsavdeling utfører noe vedlikeholdsarbeid med eget utstyr, men det meste av vedlikeholdet utføres av private entreprenører og maskineiere.

Veglys

Vår driftsavdeling har ansvar for drift av veglysene på det kommunale vegnettet. I hovedsak står veglysene i kommunale boligområder.

Veglysene er tente fra midten av august til ca midten av mai. I sommerhalvåret er lysene slokket hele døgnet. Defekte lyspærer skiftes stort sett ut innen 3 – 4 uker. Større feil og mangler rettes opp i løpet av få dager.

Det finnes et lokalt Reglement for tilskudd til bygging og drift av veglysanlegg.

Klage

Ved å gå inn på dokumentet Klage, får du orientering om klagerett.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet er et viktig satsingsområde. Kommunens arbeid med trafikksikkerhet er nedfelt i kommuneplan. De prioriterte oppgavene finnes i : Handlingsplan for trafikksikkerhet

Kontaktpersoner

Drift og vedlikehold av veger og veglys:

Navn Stilling Telefon E-post
Pål Kristian Pedersen  Driftsleder 993 31 387 Send mail

 

 

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 1